Tieto went to Retails BIG Show in New York for the fourth year in a row for some trend spotting. Since last year’s show, we saw that some of the trends we spotted have evolved as well as new trends has appeared.

One thing is for sure; the term Customer Experience is constantly changing driven by two forces – empowered consumer and disruptive technologies. The consumers’ expectations when it comes to service and brand experiences is constantly increasing and the rapid technology development is pushing the boundaries of expectation even further. Download our whitepaper and read more about the trends we spotted!
Tieto har varit på Retails BIG Show i New York för att trendspana. Det är fjärde året vi gör det och under ett år hinner allt och ingenting att hända. En del av de trender vi såg under 2017 har fördjupats, samtidigt som nya har tillkommit.

Man kan konstatera att begreppet kundupplevelse är i ständig förändring - en utveckling som drivs både av att konsumenternas förväntningar ökar och att den hastiga teknikutvecklingen skapar nya möjligheter för vad som är möjligt att åstadkomma. Vi har summerat årets trendspaning i ett whitepaper. Ladda ner och läs mer!

Download / Ladda ner