Bruken av nettskytjenester har økt kraftig i både Norge og Sverige i løpet av de siste årene og trenden fortsetter i 2016. Likevel er det bare én av ti organisasjoner som kan betraktes som en moden skybruker.

Den nye studien bekrefter at skymodne organisasjoner viser fordeler i form av kostnadsstyring og effektivitet sammenlignet med de som ikke modne, samt at de skymodne bedriftene har en høyere kapasitet for å støtte virksomhetens IT-etterspørsel og innovasjon.

Last ned studien, som er utført av Radar på vegne av Tieto, og se hva som behøves for å bli en skymoden organisasjon, og hvilken forretningsverdi det vil tilføre din bedrift.

Last ned gratis her: