Tieto ger ut en helt ny rapport tillsammans med HUI Research, den andra i raden av outlook rapporterna, Tieto Retail Outlook No. 2. Digitalization and integrity - In search of the balance between cool and creepy.

Digitaliseringen har haft ett enormt genomslag inom detaljhandeln under de senaste åren och det är en utveckling som bara ser ut att fortsätta. Detaljhandeln har stora förhoppningar på den stora mängd konsumentdata som de har möjlighet att ta del av. Men i takt med att detaljisterna får tillgång till mer personlig information om sina kunder ökar också riskerna att de av misstag gör saker som får kunderna att rygga tillbaka. Frågeställningar som rör digitaliseringen och den personliga integriteten berörs i denna rapport.

Ladda ner rapporten och ta del av resultaten!

Ladda ner